Oordeelsvorming

Derde fase in een gestructureerd besluitvormingsproces (zie aldaar). In deze fase worden de verschillende alternatieven of mogelijke oplossingen met elkaar vergeleken.