Oogststrategie

Leveranciersstrategie volgens de inkooppositiematrix (zie aldaar). De elementen van een oogststrategie zijn: scherpe prijsonderhandelingen, verspreiden van aankopen over verschillende leveranciers en de leveranciers voorraden laten aanhouden die op afroep kunnen worden besteld.