Onzichtbare organisatie

De sociaal-psychologische kanten van (inter)persoonlijk en groepsgedrag. Hier vindt als het ware de vertaling plaats van datgene wat in het formele deel van de organisatie wordt voorgeschreven. Het gaat dan bijvoorbeeld om machtspatronen, constructies van werkelijkheid, onderlinge gevoelens en relaties, status en roddels. Zie ook zichtbare organisatie en organisationele ijsberg.