Onvoorwaardelijke aanvaarding

De overeenkomst komt pas tot stand als het aanbod en de aanvaarding inhoudelijk volkomen met elkaar overeenstemmen.