Ontwikkelstrategie

Veranderstrategie, manier waarop we een verandering willen realiseren. Relatief open manier om veranderingen door te voeren. Het management fungeert vooral als klankbord, facilitator en motivator. De verantwoordelijkheid om te veranderen, wordt zoveel mogelijk in de organisatie zelf gelegd, in plaats van bij een kleine groep ‘trekkers’. De ontwikkelingsbenadering sluit aan bij de veranderkunde. Zie ook ontwerpstrategie.