Ontwikkelrisico

Begrip uit de ontwikkelportfolio (zie aldaar). Dit risico wordt bepaald aan de hand van antwoorden op een aantal vragen, zoals: in welke mate levert de module een essentiƫle nieuwe bijdrage aan de functionaliteit van het totale eindproduct; in welke mate bepaalt de doorlooptijd van de ontwikkeling van deze module de ontwikkelingsdoorlooptijd van het totale eindproduct; in welke mate zijn de productietechnieken die de module met zich meebrengt nieuw; in welke mate is de ontwikkeling van de uit te besteden module nieuw voor de leverancier.