Ontwikkelingsstadia van teams

Voordat een (inkoop)team succesvol met elkaar samenwerkt, doorloopt de samen-werking een aantal ontwikkelingsstadia: (1) Vorm: de leden van het inkoopteam leren met elkaar om te gaan. (2) Storm: persoonlijkheden gaan botsen. Het inkoopteam moet door die fase heen. Leiderschap is hierbij van groot belang. De leider moet het team en de processen binnen het team sturen. (3) Norm: de rollen zijn bekend en het inkoopteam ontwikkelt zich. (4) Prestatie: er worden resultaten behaald.