Ontwerpstrategie

Veranderstrategie, manier waarop we een verandering willen realiseren. Ontwerpen is een planmatige manier van veranderen, waarbij het gaat om het implementeren van een vooraf bepaalde serie van inhoudelijke veranderingen. De ontwerpbenadering sluit aan bij de organisatiekunde. Zie ook ontwikkelstrategie.