Ontwerpschool

Een van de leerscholen van strategieontwikkeling (zie aldaar). Deze leerschool gaat uit van strategievorming waarbij de interne krachten worden samengebracht met de mogelijkheden die buiten het bedrijf liggen. Binnen dit model wordt vooral de nadruk gelegd op het belang van evaluatie van interne en externe omstandigheden. Deze evaluatie is bedoeld om erachter te komen wat kansen en bedreigingen (extern) en sterke en zwakke punten (intern) van een organisatie zijn. Op die manier wordt duidelijk wat de sleutelfactoren voor succes zijn, en wat de onderscheidende competenties van de organisatie zijn. Aan de hand daarvan wordt vervolgens de strategie gevormd.