Ontvangsttheorie

De overeenkomst komt tot stand (volgens Nederlands recht) op het moment van de ontvangst van de aanvaarding.