Ontkoppelvoorraad

Voorraad die nodig is om twee op elkaar volgende activiteiten van de goederenstroom, die een verschillend ‘ritme’ hebben, onafhankelijk van elkaar te maken.