Onroerende zaken

Onder andere de grond, de beplanting in de grond en de gebouwen op de grond. Bijvoorbeeld: een huis, een stuk land, een bedrijfsgebouw.