Onredelijk bezwarend beding

Beding in algemene voorwaarden dat door de rechter ongeldig kan worden verklaard. Dit doet de rechter door toetsing op grond van open criteria (zoals wijze van totstandkoming van de overeenkomst en de wederzijds kenbare belangen) of op grond van de zogenaamde zwarte en grijze lijst.