Onrechtmatig handelen

Juridische term bij eigendomsrecht. Een vorm van onrechtmatig handelen is hinder. Men mag een ander niet hinderen als men van zijn eigendomsrecht gebruik maakt. Hinder betekent dat de eigenaar bij de uitoefening van zijn gebruiksrechten in de vorm van lawaai, stank, gassen, trillingen, enzovoort, bij een derde overmatige en onredelijke overlast veroorzaakt.