Onmiddellijk bezit

Uitoefenen van de feitelijke macht door de bezitter zonder houder.