Ongeschreven recht

Ongeschreven recht ontstaat in de samenleving: het gewoonterecht. Wil het gewoonterecht tot de rechtsregels gaan behoren, dan zal het door de overheid moeten worden erkend.