Onechte prijselasticiteit

Van onechte prijselasticiteit is sprake indien een prijsverandering niet tot een verhoging van de totale marktvraag leidt, maar wel tot aankoop elders. Er is hier sprake van verdringingsmarketing. Zie ook prijselasticiteit en echte prijselasticiteit.