Onderzoeksstructuur

Structuur die geschikt is om de resultaten van een onderzoek mondeling of schriftelijk te rapporteren. De hoofdvragen binnen deze structuur zijn: wat werd er onderzocht (onderwerp); waarom, met welk doel; volgens welke methode; met welke resultaten, conclusies of aanbevelingen?