Onderregelgrens

Begrip uit de statistische procescontrole met een regelkaart. Onderste grens in een proces die bepaald wordt op basis van de proceseigenschappen. Ook wel lower control limit (LCL) genoemd. Zie ook regelkaart.