Ondernemersschool

Een van de leerscholen van strategieontwikkeling (zie aldaar). Volgens deze school bestaat strategie in de geest van een enkele leider in de vorm van een zienswijze. Deze zienswijze bevat een koers voor de lange termijn, een visie op de toekomst van de organisatie.