Ondernemer

Een ieder die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent.