Onderlinge waarborgmaatschappij

Bijzondere vorm van een vereniging, waarbij een bedrijf wordt uitgeoefend ten dienste van de leden van de vereniging. Statutair doel: het sluiten van verzekeringsovereenkomsten met de leden in het kader van het verzekeringsbedrijf dat zij daartoe voor haar leden uitoefent.