Onderhands aanbesteden

Een vorm van nationaal aanbesteden zonder publicatie van een aankondiging. Bij onderhands aanbesteden kennen we de enkelvoudig onderhandse en de meervoudig onderhandse procedure. Zie ook enkelvoudig onderhandse procedure, meervoudig onderhandse procedure.