Onderhandelingstactiek

Bewust gekozen specifieke handelwijze, met als doel de wederpartij in een vooraf bepaalde richting te beïnvloeden.