Onderhandelingsstrategie

Een planmatige aanpak die het mogelijk moet maken de geformuleerde onderhandelingsdoelstellingen te bereiken. Deze strategie moet effectief gebruikmaken van de beschikbare machtsbronnen. We kunnen drie basisonderhandelingsstrategieën onderscheiden: de competitieve onderhandelingsstrategie, de coöperatieve onderhandelingsstrategie en de zuivere onderhandelingsstrategie (zie aldaar). De keuze voor een strategie wordt bepaald door de marktmacht waarover men beschikt.