Onderhandelingsstijl

Een door een onderhandelaar gehanteerde systematische beïnvloedingsstijl.