Onderhandelingsmodel van Mastenbroek

Volgens Mastenbroek kunnen we onderhandelen beschouwen als een samenstel van in totaal vijf activiteiten, die in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. Zie het schema. De mate van wederzijdse afhankelijkheid biedt een kader waarin al deze activiteiten ingebed zijn.