Onderhandelingsmemorandum

Hulpmiddel bij het systematisch voorbereiden van de onderhandeling. Aandachtspunten: (1) aanleiding voor de onderhandeling; (2) uitgangspunten voor de onderhandeling: leveranciersstrategie, machtspositie, specifieke product-, markt- en leveranciersinformatie; (3) doelstellingen van de onderhandeling, onderhandelingsruimte; (4) te hanteren onderhandelingstrategie en tactieken; (5) eerste positiekeuze en concessieplan; (6) informatieplan; (7) agenda; (8) checklist voor afronding en vastleggen van afspraken; (9) teamsamenstelling; (10) evaluatie.