Onbevoegde vertegenwoordiging

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging blijkt niet te bestaan, is ontoereikend, of is inmiddels vervallen.