Omzetbelasting

Andere term voor belasting toegevoegde waarde (BTW). Zie aldaar.