Omloopsnelheid voorraden

Een kengetal met betrekking tot de activiteiten van een bedrijf: omzet tegen kostprijs gedeeld door gemiddelde voorraad.