Omloopsnelheid van het vermogen

Een kengetal met betrekking tot de activiteiten van een bedrijf: omzet gedeeld door gemiddeld totaal vermogen.