Omgevingsschool

Een van de leerscholen van strategieontwikkeling (zie aldaar). Binnen de omgevingsschool worden leiderschap en organisatie ondergeschikt gesteld aan de omgeving. De omgeving staat centraal in het proces van strategievorming en de organisatie zal zich aan die omgeving moeten aanpassen.