Omgevingscomponent

Onderdeel van functionele kwaliteit. Zie aldaar.