Offertevergelijking

Tweede fase van de offerte-evaluatie. De offertes worden met elkaar vergeleken aan de hand van gunningscriteria om tot een ranking te komen.