Offerte-evaluatie

Analyse van de offertes in hoeverre ze voldoen aan de in de offerteaanvraag gestelde eisen en welke offerte te verkiezen is. Dit proces valt uiteen in twee stappen: de offertebeoordeling en de offertevergelijking.