Octrooirecht

Vorm van intellectueel eigendom. Het uitsluitende recht van de octrooihouder om zijn geoctrooieerde product of proces commercieel aan te wenden. Mogelijkheden zijn: Nederlands octrooi, Europees octrooi of Wereldoctrooi.