Obligatie

Door een organisatie (of de overheid) uitgegeven schuldbekentenis, verdeeld in een aantal stukken met een vast rond bedrag. De ontvanger van de obligatie leent aan de uitgevende organisatie de benoemde geldsom en krijgt hiervoor jaarlijks een vaste rente.