Objectieve klacht

Een klacht die berust op het niet nakomen van een vooraf gemaakte afspraak; de klacht berust op een feit.