Objectieve criteria

Criteria die onafhankelijk zijn van de ‘wil’ van de onderhandelende partijen. Objectieve criteria zijn onder andere: gegevens uit een zorgvuldig marktonderzoek of offertevergelijking; normen of standaarden van een specifieke bedrijfstak; cijfers over loonkostenontwikkelingen, grondstoffenprijzen en prijsindexen, die zijn opgesteld door een onafhankelijk bureau (bijvoorbeeld het cbs); taxaties door een onafhankelijke derde; gegevens van een leveranciersprestatiemeting; uitspraken van een rechter bij geschillen.