Objectief recht

De rechtsregels, zowel geschreven als ongeschreven, die in een bepaalde samenleving gelden. Zie ook subjectief recht.