Normaliseren

Het bewerken van de uitkomsten op een gunningscriteriumschaal zodanig dat de scores op de verschillende criteria bij elkaar opgeteld en gemiddeld kunnen worden. Dat is vereist voor sommige technieken van offertevergelijking.