Normalisatie

Methode waarin standaardisatieafspraken worden vastgelegd. Er zijn twee verschillende soorten normen te onderscheiden: systeemnormen en technische normen. De systeemnormen zeggen iets over de organisatie waarin producten worden gemaakt of diensten worden verleend: niet het product is gecertificeerd, maar de organisatie die dat product heeft voortgebracht. De technische normen gaan daarentegen grotendeels over de eigenschappen van het product zelf.