Non-verbale communicatie

Communicatie zonder woorden. Bijvoorbeeld: gezichtsuitdrukking, intonatie, gebaren, kleding.