Non-verbale code

Een non-verbale uiting waarvan de betekenis voor de ontvanger op basis van een vooraf gemaakte afspraak (conventie) duidelijk is. Zie non-verbale communicatie.