Non-directief interview

Interview dat is gericht op het verzamelen van niet-feitelijke informatie, zoals meningen, standpunten en wensen.