Niet toerekenbare tekortkoming

Het niet kunnen nakomen van een verplichting door een contractpartij vanwege een van buiten komende oorzaak die de prestatie verhindert, niet was te voorzien en niet door schuld is veroorzaakt of voor zijn risico komt. Zie ook overmacht.