Niet-openbare procedure

Een procedure bij Europees aanbesteden. De niet-openbare procedure wordt ook wel procedure met voorafgaande selectie genoemd. Hij bestaat uit twee fasen. De eerste fase is de oproep tot mededinging en voorselectie. De tweede fase is de ontvangst van de aanbiedingen en de gunning.