Niet-nakoming van een overeenkomst

Het niet voldoen aan de verplichtingen uit een overeenkomst. Te onderscheiden in toerekenbaar niet nakomen (wanprestatie) en niet toerekenbaar niet nakomen (overmacht).