Niet-economische tevredenheid

Term uit het dynamisch samenwerkingsmodel van Van de Vijver (zie aldaar). Niet-economische tevredenheid komt voort uit zaken als weerstand, frustratie en niet verenigbare doelen of belangen.